בגיל השלישי ניתן לפתח איכות חיים ברמה הגבוהה ביותר, בקטגוריית "איכות חיים בגיל השלישי", נעסוק בדרכים לפיתוח איכות החיים ובחיים עצמם.