בקטגוריית "בני משפחה מטפלים", נעסוק ונתמקד בעולמם, חוויותיהם וההתמודדות היום יומית של בני המשפחה המטפלים.
קבוצת אוכלוסיה נשכחת, בעלת צרכים רבים, שמתמודדת עם הטיפול בבני המשפחה במסירות ואהבה.