קטגוריה 70+ עוסקת בכל תחומי העניין והשירותים, לאוכלוסיה הבוגרת בישראל. עשויים להתפרסם בקטגוריה זו תחומים אופייניים לאוכלוסיה הבוגרת, ולאוכלוסיות צעירות יותר כגון מצבים בריאותיים, ושירותים מסוימים.