תת הקטגוריה מלגות, מרכזת את כל המידע שקיים בפורטל בנושא מלגות, מכל התחומים והסוגים.