קטגוריית הפילנתרופיה מכסה בתוכה את כל תחום העמותות והתרומה לקהילה.