תחום ה"בטיחות" מרכזת את כל נושאי בטיחות הגוף והנפש